Opdonder

Het zou een column zijn voor in een catalogus voor martelwerktuig, de opdonder zou zich in het meest gematigde segmentje bevinden, tussen de uithaal en de oplawaai. Sets onder het kopje ‘voor op reis’: zes opdonders en een molotovje, een opdondertje plus een handje bermbommetjes. De column zou een lofzang zijn op de eenvoud, en op wat dat nog voorstelt, eenvoud, naast of tussen of vergeleken met drones, chemische wapens en kernkoppen. Opdonders, zou ik schrijven, vergen lef en persoonlijkheid. En lichamelijk contact is ook weer helemaal terug van weggeweest, kijk maar naar al die mensen die in de rij staan bij de haptonoom, de osteopaat,